Sokół pustułka:

Pustułka (Falco tinnunculus) (Falco tinnunculus)

Długość ciała: 32-35 cm.
Waga: 170-260 g.
Długość życia: do 15 lat.
Odgłos: "kliklikli, gigik"*5
Opis: długi ogon na końcu czarny z jasną obwódką; grzbiet rdzawobrązowy nakrapiany.

Sokół pustułka zamieszkuje całą Europę do Uralu, północną część Afryki i Azję Mniejszą. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje zadrzewienia śródpolne z sosnami, obrzeża lasów, a także tereny zurbanizowane z wysokimi budynkami.

Pustułki są gatunkiem częściowo osiadłym. W Polsce zimują zwłaszcza w miastach i w zachodniej części kraju. Sokoły pustułki ze środkowej i wschodniej części kraju odlatują do Europy Zachodniej od sierpnia do listopada i wracają w marcu-kwietniu.

Sokóły pustułki żywią się owadami, myszami, nornicami, a także ptakami, zwłaszcza wróblami.

Sokoły pustułki są objęte ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO PUSTUŁKI:

Budka, skrzynka lęgowa dla pustułki Pustułka gniazdo zakłada w górnych partiach wysokich sosen wykorzystując gniazda wron lub gołębia grzywacza, w załomach murów, na wieżach kościelnych. W miastach pary wykorzystują to samo gniazdo przez kilka lat. Gniazdo nie jest niczym wyściełane. Samica pustułki składa około 5 jaj, które wysiaduje przez około miesiąca od złożenia ostatniego jajka. Młode opuszczają gniazdo po 4-5 tygodniach. Rodzice karmią młode jeszcze kolejne kilka tygodni. Lęg: połowa maja.

Sokoły pustułki korzystają z półotwartych budek lęgowych wieszanej na wysokości 6-14 metrów nad ziemią, głównie na słupach lub drzewach bez gałęzi od korzenia. Na dno budki powinno wysypać się 3-4 cm drobnych kamieni lub ewentualnie trociń, gdyż pustułka sama nie nanosi do gniazda materiału lęgowego. Odległość między budkami powinna wynosić 100-300 metrów.

W miastach nie zawsze udaje się rodzicom wracać z młodymi do gniazda, więc młode są pozostawiane na jakiś czas na gzymsach dachów lub w innych miejscah, jednak nadal rodzice się nimi zajmują. W związku z tym nie należy takich podlotów ruszać, czy ich "ratować".

Terenem lęgowym pustułki jest obszar całego kraju.


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Forum Przyrodnicze "Bocian"


© 2007-2014 by 1408  |   Mapa strony