Sowa pójdĽka (Athene noctua)

Sowa pójdĽka:

Sowa pójdĽka (Athene noctua) (Athene noctua)

Długo¶ć ciała: ok. 23-25 cm.
Waga: 160-200 g.
Długo¶ć życia:
Odgłos: "kif, kiwif, kuwit, kef, guuk"*5
Opis: duże żółte oczy

Sowa pójdĽka zamieszkuje prawie cał± Europę, poza Skandynawi±, Wschodni± Azję, Daleki Wschód oraz czę¶ć Bliskiego Wschodu i północn± Afrykę. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje tereny w pobliżu osiedli ludzkich, zadrzewienia ¶ródpolne, sady, parki i aleje.

PójdĽki s± gatunkiem osiadłym.

Sowy pójdĽki żywi± się owadami tj. dżdżownice, chrz±szcze, ćmy, szarańczaki; niewielkimi gryzoniami i płazami; zim± - także ptakami.

Sowy pójdĽki objęte s± ¶cisł± ochron± gatunkow±.

GNIAZDO PÓJD¬KI:

Budka lęgowa dla pójdĽki PójdĽka gniazdo zakłada w szczelinach, załomach, otworach murów, na strychach, w stodołach, w dziuplach drzew. Samica sowy pójdĽki składa od 3 do 6 jaj, które wysiaduje przez miesi±c. Młode opuszczaj± gniazdo po 5 tygodniach, jednak jeszcze przez miesi±c s± pod opiek± rodziców. Pary wykorzystuj± to samo gniazdo przez wiele lat; s± monogamiczne. Lęg: kwiecień do końca maja.

Pójdżka korzysta także ze specjalnych budek lęgowych wieszanych na wysoko¶ci powyżej 6 metrów. Budka powinna być wieszana w pozycji poziomej, np. wzdłuż gałęzi czy na ¶cianie. Odległo¶ć między budkami powinna wynosić od 1000-3000 metrów.

Terenem lęgowym pójdĽki jest obszar całego kraju.


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla pocz±tkuj±cych obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. www.pwg.otop.org.pl


© 2007-2014 by 1408  |   Mapa strony