Płomykówka, Sowa płomykówka (Tyto alba)

Płomykówka, Sowa płomykówka:

Płomykówka, sowa płomykówka (Tyto alba) (Tyto alba)

Długość ciała: ok. 35 cm.
Waga: 250-350 g.
Długość życia: od 1 roku do 30 lat.
Odgłos: "chrrr, chrju"*5
Opis: wielkości gołębia; układ piór na twarzy w kształcie serca; upierzenie z rysunkiem kropel. Sowa ta lata późno w nocy.

Sowa płomykówka zamieszkuje prawie całą Europę (poza Skandynawią), Bliski Wschód, prawie całą Afrykę, Półwysep Indyjski, Azję Południowo-Wschodnią, Australię, prawie całą Amerykę Północną (poza Kanadą i Alaską) oraz całą Amerykę Południową. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje w pobliżu łąk, pastwisk, terenów rolnych i zalewowych, nawet graniczących z osiedlami ludzkimi. Zwłaszcza uwielbia wieże kościelne, ruiny, strychy.

Sowy płomykówki są gatunkiem osiadłym.

Płomykówki żywią się przede wszystkim drobnymi gryzoniami takimi jak: norniki, myszy, ryjówki, a także małymi ptakami, nietoperzami czy ćmami. Populacja tych sów zależy od drobnych gryzoni występujących na danym terenie.

Sowy płomykówki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO SOWY PŁOMYKÓWKI:

Budka lęgowa dla płomykówki Sowa płomykówka gniazdo zakłada w wieży, na strychach budynków, w stodołach czy otworach wentylacyjnych. Gniazdo nie jest niczym wysłane; czasami wypluwkami. Samica płomykówki składa od 3 do 7 jaj, które wysiaduje około miesiąca. Młode opuszczają gniazdo po 8-10 tygodniach, ale przez kolejne kilka tygodni zostają jeszcze pod opieką rodziców. Lęg: zazwyczaj 1 raz w roku; marzec-kwiecień; przy latach "mysich" (co 5-7 lat) drugi lęg w sierpniu do października.

Płomykówki korzystają także z budek lęgowych wieszanej na drzewie na wysokości od 4,5 do 8 metrów nad ziemią lub montowanych wewnątrz budynków. Minimalna odległość między budkami wynosi 1 km.

Terenem lęgowym płomykówki jest obszar całego kraju poza terenami górskimi.


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2014 by 1408  |   Mapa strony