Ochrona nietoperzy:

Wszystkie nietoperze są objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Na świecie żyje około 1.100 gatunków nietoperzy. Nietoperze są jedynymi ssakami, które potrafią latać. W Polsce występuje około 25 gatunków tych ssaków, m.in.: borowiaczek, borowiec olbrzymi, borowiec wielki, gacek szary, gacek wielkouch, karlik drobny, karlik malutki, karlik większy, mopek, mroczek posrebrzany, mroczek pozłocisty, mroczek późny, nocek Bechsteina, nocek Brandta, nocek rudy, nocek duży, nocek kosmaty, nocek Natterera, nocek orzęsiony, nocek wąsaty, podkowiec duży, podkowiec mały.

Nietoperze są ssakami ciepłolubnymi, zapadającymi w hibernację. W tym okresie nie wolno ich budzić, gdyż może to doprowadzić do ich śmierci w wyniku utraty zapasów.

W okresie letnim nietoperze korzystają z letnich schronów, zasiedlając między innymi skrzynki dla nietoperzy, które wykorzystują do rozrodu i odchowania młodych. Sztuczne schrony letnie dla nietoperzy powinny być wieszane na wysokości 3-4 metrów nad ziemią od strony południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej, jednakże nie mogą być wystawione na ciągłe działanie promieni słonecznych. Do budki powinien być swobodny dostęp, czyli nie może być ona przesłonięta np. drzewem. Korzystne jest wieszanie kilku budek obok siebie lub w niewielkich odległościach. Budki dla nietoperzy nie powinny być impregnowane.

Nietoperze są bardzo pożytecznymi ssakami, zjadającymi wiele różnych szkodników. W Polsce nietoperze żywią się głównie owadami z rodziny muchówek, motylami nocnymi czy chrząszczami. Do najbardziej znanych gatunków muchówek należą:
- komary, komarowate (Culicidae),
- ziemiórkowate (Scicridae syn. Lycoriidae), m.in. ziemiórka pleniówka,
- wiodzieniowate, wodzienie (Chaobaridae),
- pryszczarkowate, pryszczarki (Cecidomyiidae),
- meszkowate (simuliidae), m.in. meszki,
- koziułkowate, komarnice (Tipulidae), m.in. komarnica warzywna, komarnica błotniarka,
- grzybiarkowate, grzybiarki, bedliszki (Mycetophilidae syn. Fungiroridae),
- ćmiankowate (Psychodidae),
- bąkowate, ślepaki, bąki (Tabanidae), m.in. bąk bydlęcy, bąk brązowy,
- byjankowate (Bombyliidae),
- bzygowate, bzygi (Syrphidae), m.in. trzmielówka leśna, trzmielówka łąkowa, gnojka wytrwała, bzyk brzęk,
- gzowate, gzy (Oestridae),
- łowikowate (Asulidae),
- muchowate (Muscidae), np. mucha domowa,
- plujkowate (Calliphoridae), np. muchy plujki,
- rączycowate (Tachinidae syn. larvaevoridae), np. rączyca wielka,
- wujkowate (Empididae), np. wujek żółtaczek,
- wywilżankowate, wywilżnowate (Drosophilidae), np. muszka owocowa,
- zadrowate (Phoridae).
średnio nietoperz jest w stanie zjeść około 2 tysięcy owadów dziennie.

Bibliografia:

1. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
2. Wikipedia
3. www.nietoperze.pl

© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony