Kawka:

Kawka (Corvus monedula) (Corvus monedula)

Długość ciała: ok. 33 cm.
Waga: 200-250 g.
Długość życia:
Odgłos: "kaw kau"*5
Opis: upierzenie czarne z jaśniejszymi plamami na głowie i szyi.

Kawka należy do rodziny krukowatych.
Kawka zamieszkuje całą Europę łącznie z Wielką Brytanią, Skandynawią i Turcją do Uralu, zachodnią Azję, Azję Mniejszą, północny kraniec Afryki. W Polsce występuje na terenie całego kraju poza wysokimi partiami gór. Zamieszkuje parki i obrzeża drzewostanów. Obecnie związany z terenami zurbanizowanymi, nie stroni od dużych miast.

Kawki są gatunkiem osiadłym.

Kawki żywią się owadami i ich larwami, a także pisklętami innych ptaków, małymi gryzoniami; zimą ziarnami zbóż. Kawki miejskie żywią się wszystkim, co znajdą.

Kawki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO KAWKI:

Budka lęgowa dla kawki Kawka gniazdo zakłada w dziupli drzewa, w szczelinach murów, w kominach. Samica kawki składa około 5 jaj, które wysiaduje przez ponad 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po około miesiącu, ale jeszcze przez jakiś czas wracają na noc do gniazda. Kawki tworzą kolonie rozrodcze. Lęg: koniec kwietnia i drugi w połowie maja.

W przypadku znalezienia młodej kawki, nie należy jej ruszać. Ewentualnie można posadzić ją wyżej, aby drapieżniki nie miały do niej dostępu. Młoda kawka zostanie adoptowana przez stado, z którym się wychowuje (w przypadku straty rodziców).

Kawki korzystają także z budek lęgowych wieszanych na wysokości min. 7 metrów nad ziemią. Odległość między budkami powinna wynosić 1-2 metrów.

Terenem lęgowym kawki jest obszar całego kraju poza partiami wysokich gór.


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony