Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)

Kaczka krzyżówka:

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos) (Anas platyrhynchos)

Długość ciała: 50-65 cm.
Waga: 750-1570 g.
Długość ciała: do ok. 30 lat.

Krzyżówka należy do rodziny kaczkowatych.
Kaczka krzyżówka zamieszkuje całą Europę, północne krańce Afryki, prawie całą Azję, Azję Mniejszą i Amerykę Północną. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje prawie wszystkie zbiorniki wodne, zwłaszcza z bujną roślinnością przybrzeżną; także w miastach.

Krzyżówki są gatunkiem częściowo osiadłym. Część zimuje, zwłaszcza w miastach, inne odlatują między sierpniem a grudniem w cieplejsze regiony i wracają między lutym a kwietniem.

Kaczki krzyżówki żywią się głównie roślinami wodnymi, bukwią, a także larwami komarów, chrząszczów, skorupiaki i innymi zwierzętami wodnymi.

Kaczki krzyżówki są gatunkiem łownym w okresie od 15 sierpnia do 21 grudnia.

GNIAZDO KACZKI KRZYŻÓWKI:

Skrzynka lęgowa dla kaczek Kaczka krzyżówka gniazdo zakłada w pobliżu wody, najczęściej na ziemi w trawie lub w dziupli. Samica kaczki krzyżówki znosi od 8 do 12 jaj, które wysiaduje przez 4 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po 7-9 tygodniach. Młode kaczuszki są chętnie adaptowane przez inne kaczki, a więc w przypadku znalezienia pisklęcia kaczki krzyżówki, wystarczy zanieść je do miejsca, gdzie jest inna kaczka krzyżówka z młodymi. Lęg: raz w roku; od marca do maja.

Krzyżówki zajmują także skrzynki lęgowe w typie E, które mocuje się na wysokości od 50 cm do 10 metrów nad ziemią. Odległość międz budkami powinna wynosić 300 metrów.

Terenem lęgowym kaczki krzyżówki jest obszar całego kraju.Ciekawostki:

"Najstarszy potwierdzony wiek, jakiego dożyła kaczka krzyżówka, to 29 lat. Samiec w szacie godowej ma zieloną "świecącą" głowę. Oddziela ją od reszty ciała biała obroża. Jego dziób jest żółty z czarnym końcem."9

Blog:

Nasze kochane kaczki krzyżówki - lipiec

galeria:

Kaczki krzyżówki Kaczki krzyżówki
Para kaczek krzyżówek Samiec kaczki krzyżówkiBibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008
9. Angorka nr 19 (11 V 2014), Tajemnice zwierząt


© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony