Dzięcioł zielony:

Dzięcioł zielony (Picus viridis) (Picus viridis)

Długość ciała: ok. 32 cm.
Waga: 140-240 g.
Długość życia:
Odgłos: "juch juch juch"*5
Opis: grzbiet zielony; czarna plama przy oczach i na policzkach; na głowie czerwona czapka.

Dzięcioł zielony zamieszkuje prawie całą Europę (poza północnymi krańcami i Irlandią) oraz zachodnią część Azji. Dzięcioł zielony występuje na terenie całej Polski, poza wysokimi partiami gór. Zamieszkuje skraje świetlistych lasów liściastych i mieszanych, zadrzewienia śródpolne w pobliżu dolin rzecznych.

Dzięcioł zielony jest ptakiem osiadłym.

Dzięcioły zielone żywią się mrówkami i ich larwami oraz larwami chrząszczy. Zimą zjada nasiona oleiste wyłuskane lub w owocu np. pestki słonecznika, słonina, łój, smalec bez soli, margaryna; zawieszone w postaci zlepionej kulki na drucie o długości 40 cm lub wysypane do karmnika.

Dzięcioł zielony objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

GNIAZDO DZIĘCIOŁA ZIELONEGO:

Skrzynka lęgowa dla dzięcioła zielonego Dzięcioł zielony gniazdo zakłada w dziupli wykutej samodzielnie w połowie wysokości pnia, głównie w wierzbie, topoli lub osice o otworze wlotowym średnicy ok. 7 cm, a głębokości ok. 45 cm. Dzięcioł zielony może korzystać z tej samej dziupli lęgowej przez kilka lat. Samica dzięcioła zielonego składa od 5 do 7 jaj, które wysiaduje przez ponad 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po ponad 2 tygodniach. Przez kolejny miesiąc, półtora są jeszcze pod opieką rodziców. Pary dzięciołów są monogamiczne. Lęg: koniec kwietnia lub początek maja.

Dzięcioł zielony korzysta także z budek lęgowych w typie D wieszanych na wysokości 3-4 metrów nad ziemią.

Terenem lęgowym dzięcioła zielonego w Polsce jest obszar całego kraju.


Blog:

Dzięcioły


Bibliografia:

1. Polityka, nr 5 (2690), 31 stycznia 2009
2. R. Graczyk, Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach, PWRiL 1992
3. D. Singer, Ptaki w parku i w ogrodze, Multico 1993
4. D. Graszka-Petrykowski, Ptaki, Profesjonalny przewodnik dla początkujących obserwatorów, KDC 2005
5. J. Sokołowski, Ptaki Polski - Atlas, WSiP 1979
6. Wikipedia
7. J. Sokołowki, Tajemnice ptaków, Nasza Księgarnia 1980
8. A. G. Kruszewicz, Ptaki Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, 2008


© 2007-2014 by 1408  |   Mapa strony